AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen dades a tercers.

Per tal d’oferir el millor servei i amb l’objectiu de facilitar l’ús, s’analitzaran el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, Biofar Laboratoris, S.L. utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’internet.

Els enllaços o links que contenen el lloc web i / o l’aplicació poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Biofar Laboratoris, S.L. no exerceix cap tipus de control. Biofar Laboratoris, S.L. no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que Biofar Laboratoris, S.L. recomani o aprovi el seu contingut.

AVÍS LEGAL
Aquest portal, que el seu titular és Biofar Laboratoris, S.L., amb NIF núm. B64650880, domicili a carrer dels Forns 18 (Pol. Ind. La Cort) 08261 Cardona (Barcelona), amb adreça de correu electrònic laboratori@biofarlaboratoris.com.

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a Biofar Laboratoris, S.L. i estan protegits pel dret a la propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
Biofar Laboratoris, S.L. no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a aquest portal. L’empresa tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web, que poguessin estar vinculats o entrellaçats des d’aquest portal.

L’empresa es reserva el dret a realitzar canvis en el seu lloc web sense preavís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’empresa no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats pel ús de l’esmentada informació.

Qui utilitza la web i / o l’aplicació, ho fa pel seu propi compte i risc. Biofar Laboratoris, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Biofar Laboratoris, S.L. tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web i / o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

Biofar Laboratoris, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i / o de l’aplicació. En conseqüència, Biofar Laboratoris, S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com dades obertes que es mostren al portal seran accessibles per a tercers.

Protecció de dades
La informació que rep Biofar Laboratoris, S.L. dels usuaris del lloc web i / o de l’aplicació a través de l’aplicació “contacte” de la pàgina web de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva consulta i realitzar les accions pertinents per tal de poder respondre amb la major celeritat possible, en aquest cas les dades s’incorporaran a la base de dades de contactes de l’empresa, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra finalitat.

Les dades de caràcter personal incorporades en els sistemes de Biofar Laboratoris, S.L. seran utilitzades per fer promoció i publicitat dels productes oferts per l’empresa i pels quals ha sol·licitat informació l’interessat en qüestió.

Les dades obtingudes de cessió de dades curriculars de les interessats podran ser cedides a altres empreses per part de Biofar Laboratoris, S.L., sempre que aquestes ho requereixin per a l’ús per al qual van ser cedits aquestes dades.

En virtut del que disposa l’article 22 de la LSSI, Biofar Laboratoris, S.L. podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades ( “cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes en la Política de galetes present a la pàgina web de Biofar Laboratoris, S.L.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, revisió, rectificació, cancel·lació, accés o portabilitat de les seves dades personals mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció laboratori@biofarlaboratoris.com. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix, i ha de constar en l’assumpte del correu DRETS protecció de dades.

AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen dades a tercers.

Per tal d’oferir el millor servei i amb l’objectiu de facilitar l’ús, s’analitzaran el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, Biofar Laboratoris, S.L. utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’internet.

Els enllaços o links que contenen el lloc web i / o l’aplicació poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Biofar Laboratoris, S.L. no exerceix cap tipus de control. Biofar Laboratoris, S.L. no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que Biofar Laboratoris, S.L. recomani o aprovi el seu contingut.

AVÍS LEGAL
Aquest portal, que el seu titular és Biofar Laboratoris, S.L., amb NIF núm. B64650880, domicili a carrer dels Forns 18 (Pol. Ind. La Cort) 08261 Cardona (Barcelona), amb adreça de correu electrònic laboratori@biofarlaboratoris.com.

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a Biofar Laboratoris, S.L. i estan protegits pel dret a la propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
Biofar Laboratoris, S.L. no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a aquest portal. L’empresa tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web, que poguessin estar vinculats o entrellaçats des d’aquest portal.

L’empresa es reserva el dret a realitzar canvis en el seu lloc web sense preavís, amb l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’empresa no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats pel ús de l’esmentada informació.

Qui utilitza la web i / o l’aplicació, ho fa pel seu propi compte i risc. Biofar Laboratoris, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Biofar Laboratoris, S.L. tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web i / o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

Biofar Laboratoris, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i / o de l’aplicació. En conseqüència, Biofar Laboratoris, S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com dades obertes que es mostren al portal seran accessibles per a tercers.

Protecció de dades
La informació que rep Biofar Laboratoris, S.L. dels usuaris del lloc web i / o de l’aplicació a través de l’aplicació “contacte” de la pàgina web de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva consulta i realitzar les accions pertinents per tal de poder respondre amb la major celeritat possible, en aquest cas les dades s’incorporaran a la base de dades de contactes de l’empresa, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra finalitat.

Les dades de caràcter personal incorporades en els sistemes de Biofar Laboratoris, S.L. seran utilitzades per fer promoció i publicitat dels productes oferts per l’empresa i pels quals ha sol·licitat informació l’interessat en qüestió.

Les dades obtingudes de cessió de dades curriculars de les interessats podran ser cedides a altres empreses per part de Biofar Laboratoris, S.L., sempre que aquestes ho requereixin per a l’ús per al qual van ser cedits aquestes dades.

En virtut del que disposa l’article 22 de la LSSI, Biofar Laboratoris, S.L. podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades ( “cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes en la Política de galetes present a la pàgina web de Biofar Laboratoris, S.L.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, revisió, rectificació, cancel·lació, accés o portabilitat de les seves dades personals mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció laboratori@biofarlaboratoris.com. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix, i ha de constar en l’assumpte del correu DRETS protecció de dades.